Intime Gânduri

Corina Marinescu

Politică de confidențialitate

Timp de citire: 6 minute

I. Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://corinamarinescu.ro , numită în continuare „Site-ul”

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă în acelaşi timp şi colectarea acestora, chiar dacă ulterior acestea nu sunt utilizate, după cum puteţi vedea în subcapitolul III de mai jos. Sunt colectate doar acele date fără de care site-ul nu poate funcţiona din motive constructive. Aceste date sunt necesare pentru a putea posta comentarii la articolele publicate.

Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

Comentând pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • nume de utilizator.
 • adresa de email.
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează (opţional).

Dacă veți publica pe Site alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

Site-ul folosește de asemenea diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului și vânzări de tip marketing afiliat, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă în pagina Politica de cookies. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal sunt utilizate pentru statisticile privind traficul de pe blog.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, datele sunt prelucrate astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: Aceste date sunt colectate pentru statistici şi monitorizarea traficului nefiind prelucrate în vreun alt fel.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Colectarea datelor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcţionează acesta. Serverul va genera un fiţier de tip log, împreună cu momentul accesării Site-ului. Google Analytics va coleta IP-ul şi browserul în vederea stabilirii unei statistici.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deţinătorului de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Dacă postați comentarii pe Site, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate astfel:

 • nume de utilizator: este colectat şi utilizat ca formulă de adresare la formularea unui eventual răspuns.
 • adresa de email: este colectată și utilizată pentru formularea unui eventual răspuns privat şi crearea unei statistici privind numărul comentariilor postate pe Site.
 • adresa web a Site-ului persoanei care postează: poate fi introdusă opțional când lăsați un comentariu, însă aceasta nu va fi utilizată sau prelucrată în vreun fel.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este obligatorie pentru funcţionarea platformei WordPress pe care este construită Site-ul, nefiind posibilă postarea unui comentariu fără introducerea unui nume de utilizator şi a unuei adrese de email. Astfel vă exprimaţi consimţământul pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în momentul în care postaţi un comentariu. În caz contrar postarea de comentarii pe Site nu va fi posibilă.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe Site poate fi vizualizat de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și publicarea eventualelor date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deţinătorul Site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deţinătorul Site-ului poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deţinătorul Site-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către deţinătorul Site-ului prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deţinătorul Site-ului pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Există posibilitatea ca în viitor hostingul Site-ului să fie transferat la un furnizor din afara României dar doar către unul din Uniunea Europeană. Astfel eventualele backupuri vor fi stocate pe servere din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deţinătorul Site-ului, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea deţinătorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deţinător a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deţinătorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deţinător către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deţinătorului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deţinătorul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@corinamarinescu.ro


Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://corinamarinescu.ro/Politică privind fişierele cookie

370cookie-checkPolitică de confidențialitate